Với mong muốn được đóng góp tích cực vào hoạt động hiệu quả góp phần giảm bớt khó khăn cho đồng bào, hoạt động an sinh xã hội, cũng như tổ chức các hoạt động từ thiện định kỳ, chung tay chăm lo chăm sóc sức khỏe cho trẻ em nghèo, người kém may mắn, người yếu thế, người khuyết tật, trẻ mồ côi, đồng bào sống ở những vùng đặc biệt khó khăn, vùng bị thiên tai tại địa phương và ươm mầm phát triển tài năng trẻ; và trên hết, đó là tấm lòng sẻ chia, yêu thương con người, muốn đóng góp một phần công sức để làm việc tốt cho đồng bào mình, chúng tôi những người sáng lập thống nhất thành lập Quỹ với tên gọi: VLife - Vì em xứng đáng.


      Quỹ được hình thành từ nguồn đóng góp ban đầu của các thành viên sáng lập, tự tạo vốn trên cơ sở vận động, quyên góp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện đóng góp tài sản theo quy định của pháp luật.

      Các thành viên tham gia sáng lập Quỹ là những cá nhân, tổ chức đã và đang tham gia rất nhiều các hoạt động xã hội, từ thiện tại nhiều địa phương trong cả nước.

      Trong quá trình tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, các sáng lập viên của Quỹ đều nhận thấy rằng để giải quyết những vấn đề nêu trên, ngoài những chiến lược hành động cụ thể của các cơ quan chức năng, còn rất cần đến sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Việc phát huy vai trò tham gia của các lực lượng xã hội trong các hoạt động xã hội - từ thiện, nếu hoạt động minh bạch và hiệu quả, sẽ hỗ trợ tích cực cho những chương trình cũng như sáng kiến phát triển cộng đồng.

      Thêm vào đó, Việt Nam nay đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, nhiều nhà tài trợ song phương và đa phương đã và đang có kế hoạch rút khỏi Việt Nam để tập trung hỗ trợ các quốc gia kém phát triển khác. Trong bối cảnh này, vai trò của các cá nhân, tổ chức và đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước trong công tác đóng góp gây quỹ xã hội - từ thiện ngày sẽ càng được khẳng định hơn.

      VLife - Vì em xứng đáng được đề nghị thành lập dựa trên việc hoàn thành sứ mệnh của chữ Heart, là sự chia sẻ cho xã hội cộng đồng những giá trị tốt đẹp cả về vật chất và tinh thần. Các hoạt động từ thiện của Quỹ sẽ là nơi để tất cả mọi người đóng góp tấm lòng nhiệt thành, cái tâm của mình để đóng góp cho xã hội những giá trị tốt đẹp bằng một trái tim mạnh mẽ, biết yêu thương và chia sẻ hạnh phúc.

Quỹ hoạt động theo nguyên tắc :

  1. Không vì lợi nhuận.
  2. Tự nguyện, tự tạo nguồn quỹ, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ.
  3. Công khai, minh bạch về thu chi tài chính, tài sản của Quỹ.
  4. Theo điều lệ của Quỹ đã được Bộ Nội vụ công nhận, tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của các Bộ, Ngành và cơ quan chức năng về lĩnh vực Quỹ hoạt động.
  5. Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động.
  6. Quỹ có phạm vi hoạt động trên toàn quốc
  7. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

 

Liên hệ

Liên hệ với quỹ Vlife